Mencegah stress pada Anak

Mencegah stress pada Anak

Mencegah stress pada Anakseseorang anak adalah eksklusif yg masih sangat labil. Perasaaan serta syarat kejiwaan mereka masih sangat praktis berubah. oleh karena itu, menjadi orang yang paling dekat dengan oleh buah hati, kita sebagai orang tua wajib peka terhadap keadaannya, secara fisik juga mental. Jangan hingga kita tidak mengenal keadaan butir hati kita sendiri sebab kesibukan kita. stress, adalah suatu keadaan yang dialami sang setiap orang, termasuk butir hati kita. kemudian bagaimana perilaku kita, menjadi orang tua, buat mencegah terjadinya strss serta minimal mengurangi taraf stress yg dialami buah hati kita?

read more